Praktische Informatie en tarieven

PMT

Informatief gesprek Vrijblijvend en kosteloos
Sessie – 1 uur Tarief op aanvraag
Sessie – 1,5 uur Tarief op aanvraag
Document eindevaluatie (niet verplicht) Tarief op aanvraag

HeartMath ‘Werken aan Veerkracht’

Informatief gesprek Vrijblijvend en kosteloos
Programma van 7 sessies inclusief werkboek Tarief op aanvraag

Je declareert de kosten voor de training of therapie zelf bij je zorgverzekeraar.
Sommige verzekeraars vergoeden (een deel) van de therapiekosten via de aanvullende
verzekering bij een geregistreerd therapeut. Zie www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/vaktherapie

Informatie

KvK: 85913588
Register vaktherapie: 106829
Lid FVB
Lid NVPMT

Klachtenregeling

Wij stellen het op prijs wanneer je ons persoonlijk laat weten wanneer je tijdens of na een hulpverleningstraject niet tevreden bent.
Feedback is voor ons van groot belang om de kwaliteit van onze hulp te waarborgen. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. Komen we er niet uit, of je wilt je klacht liever niet persoonlijk bespreken, kun je overwegen een klacht in te dienen.

Onze praktijk voldoet aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Met ingang van 22 maart 2022 is onze praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Afmelden

Een afspraak afmelden kan kosteloos, mits u dat 24u voorafgaand aan de afspraak doet. 
Zo hebben we de gelegenheid nog iemand anders in uw plaats te zien.
 
Indien u niet in staat bent de afspraak op tijd af te melden of de afspraak bent vergeten, zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.