PMT

In PMT staat de verbinding tussen hoofd en lichaam centraal, je leert bijvoorbeeld wat signalen
van jouw lichaam jou vertellen. De manier waarop jij je beweegt (letterlijk en figuurlijk) is betekenisvol. PMT maakt hier gebruik van. In een activiteit, bijvoorbeeld met behulp van verschillende materialen bootsen we jouw situatie na. Dit geeft inzicht in wie je bent en hoe je situaties in je leven aanpakt.
Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met stress of het stellen van grenzen. PMT helpt je te stil staan bij de betekenis van je gedragspatronen. Op deze wijze verkregen inzicht heeft vaak grotere en blijvende impact dan alleen praten.

Wat kan het je opleveren?

Een ervaring die je opdoet in PMT geeft je inzicht en zal je helpen bij het mentaal krachtig functioneren in je dagelijkse leven. Je krijgt zicht op je niet-helpend gedrag en het effect van onprettige emoties. Immers, je mentale klachten kunnen fysieke gevolgen hebben en je fysieke klachten kunnen mentale gevolgen hebben.
Je klachten verminderen of je leert beter met je klachten omgaan in je dagelijks leven. We zoeken aansluiting bij jouw levensvreugde nu en in de toekomst, bij jouw gevoel van stabiliteit en draagkracht.